BAL VOJA- KAKO ISTORIČARI VARAJU ZBUNJENE ?

Većina nas zna za mahinacije šibicara. Znamo da oni u svom mračnom poslu imaju saučesnike koji se pretvaraju slučajnim prolaznicima i imaju zadatak da privuku narod. Dok šibicar razmahuje kutijicama i naizgled tera lopticu u jednu od njih sufler podiže kutijice sa strane i sugeriše slučajnim posmatračima da vrlo lako mogu pogoditi u kojoj je kuglica… Slučajni posmatrač obično ne pretpostavi da je šibicar prethodno sakrio kuglicu između prstiju i da se ne nalazi niti u jednoj kutijici. Ulaže novac i postaje žrtva prevaranata. A šibicarevi sufleri stoje uvek sa strane da ohlade glavu namamljenom učesniku u ovoj prevari.
U oblastima kao što je istoriografija, arheologija i sl. se primenjuju metode slične šibicarskim. Mi smo tu onaj naivan narod koji uvek veruje autoritetima a šibicari odavno rade svoj posao i dalje vrebaju naivne mušterije. Imaju oni među nama suflere u SANU, fakultetima, a pre svega u verskim organizacijama. Kome je stalo da se ne otkrije istina? Danas bi se prisutne verske zajednice brzo objedinile u zajedničkoj borbi protiv drevnog predhrišćanskog učenja, ukoliko bi ono isplivalo na površinu i svojom masovnošću pripretilo jednoj od njih.

Lokaliteti pronalazaka moneta iz 2.v.p.n.e.

Izneću očigledan primer istorijsko-arheoloških mahinacija na primeru velikog preistorijskog vladara Bala Voje, čiji je naziv nauka dešifrovala pod imenom ilirskog vladara Balajosa a njegovo postojanje pripisala grčkoj kulturi. Uostalom, kome će pripisati Voju kada propagiraju da Srba nije bilo na ovim prostorima? Nema Srba, znači po njima ne bi trebalo da bude ni Voje.
U junu 2010.g. na lokalitetu Carine u Risnu pronađeno je 4600 metalnih novčića smeštenih u posudi sličnoj loncu. Ubrzo se otkrilo da su kovani pod pokroviteljstvom kralja Balajosa i da su korišćeni na ogromnom prostoru Balkana i Apeninskog poluostrva. Da bi umanjili značaj ovog vođe za koga se tvrdi da nije pominjan u literaturi navodi se da je novac bio u upotrebi na obalama Jadranskog mora. Međutim, sa mape se vidi da su pronađene ove monete i u područiju današnjeg Beograda kao i Rima u Italiji.
Vladavina našeg junaka se smešta u period kraja 2-gog veka, sa pretpostavkom perioda od 190-165.p.n.e. Prema postojećim zvaničnim istorijskim podacima u to vreme je trebao poslednji kralj tzv. Ilirije biti Gencije, koji je poražen od strane Rimljana 168.g. i odveden u Rim. Nešto očigledno ne štima, jer nam rasprostranjenost moneta po svim oblastima pokazuje da je u to vreme Vojina zemlja sa centrom u gradu Risanj bila ekonomski i politički stabilna i da je cvetala trgovina od Rima do Beograda. Da li je Gencije uopšte postojao, je pitanje za drugu priliku, ali je očigledno da za razliku od bala Voje nije kovao ni približno novca. Još je sumnjivija tvrdnja zvaničnika bečko-Berlinske škole da je Genacije kovao svoj novac u Makedoniji…

Monete pronađene u gradu Risanj – vladar Ball Voja

Naivno i nestručno pročitano ime i klasifikacija moneta biće pokazana na sledećem primeru:
Na strani monete gde je prikazana silueta čitamo u pravcu kretanja kazaljke na časovniku sa vrha….BALL…a sa istog mesta u pravcu obrnutom od kretawa kazaljke….VOJA.. Zvaničnici su ove dve reči spojili čitanjem u jednom pravcu i nejasno je kako su uopšte pročitali onaj grčki nastavak OS? Silueta ovog vladara koji je prikazan u dinamičnom pokretu sa bakljom u ruci protumačena je kao boginja Artemida, što predstavlja krunu šibicarske drskosti. Tako je naš daleki predak vladar Voja pročitan kao grk Ballaios i dodeljen grčkoj kulturi. U poslednje vreme Albanci su počeli da predstavljaju ovog vladara za „svog Ilira“, te iz pozadine kao da nam poručuju: Ballaios i balista, to vam je skoro isto!
Ovo bi bio jedan od razloga zbog koga moramo insistirati na pravilnom tumačenju ovih moneta. Da bi se to učinilo moraju se ukloniti sufleri iz priče sa početka teksta. Na moneti je napisano BAll Voja, a Voja je jednoznačno srbsko ime i nema nikakve veze sa Artemidom, niti sa Grcima. Ball nije bila nekada samo titula boga, već i obaveza za predvodnika naroda kada je u pitanju širenje kulture i obrazovanja. Zato su oni prikazivani sa bakljom u ruci uvek u belim (prazničnim) haljinama i u dinamičnom pokretu.

Monete iz Taviuma, Galatija 59-50. p.n.e./ TAYIΩN / slovo
Y se čita kao V, kao i u slučaju sa monetom Bala Voj
e

Оставите коментар